Dum, dummare, karensregeln

Avskaffandet av karensregeln är en följd av genomförandet av Bemanningsdirektivet, vilket skedde genom lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet. Flera delar av direktivet har dock inte införlivats i Sverige, varför bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen och dess medlemmar nu ser sig tvungna att lämna in en formell klagan mot konungariket Sverige.

Svenska dagbladet 2013-06-14

Anna jobbar som diabetessköterska på en vårdcentral i Bengtsfors. Hon trivs bra på jobbet, men har träffat en partner i Göteborg. De har efter moget övervägande bestämt att de ska flytta ihop. Anna letar nu jobb i Göteborg och får kontakt med ett bemanningsföretag som letar sjuksköterskor med den kompetens Anna har. Hon föreslås ett schema där hon kommer att jobba som inhyrd på tre olika vårdcentraler, ett perfekt sätt att lära känna sin nya stad och få en massa nya bekantskaper.

Eva jobbar som distriktsläkare i Skellefteå sedan många år. Barnen är stora nu och hon vill utvecklas i arbetslivet och helt fokusera på patientarbete. Ett bemanningsföretag i vårdsektorn har en hel hög med förfrågningar från vårdcentraler i regionen som har svårt att rekrytera läkare inför sommarens anstormning av turister. De vill anställa Eva på stubben.

De här historierna skulle kunna sluta med en knorr i stil med att alla blir vinnare: Patienterna får den kvalificerade vård de behöver och har rätt till, de anställda hamnar på en plats i arbetslivet där de vill vara och cheferna på de respektive vårdcentralerna kan andas ut och kan ägna sig åt att planera verksamheten.

Om det inte vore för karensregeln.

Anna måste nämligen sitta i jobbkarantän i 12 månader innan hon får hyras ut av bemanningsföretaget. Det är 17 mil mellan arbetsplatserna i Bengtsfors och Göteborg, men båda tillhör hennes förra arbetsgivare Västra götalandsregionen. Detsamma gäller för Eva som sagt upp sig från Västerbottens läns landsting och nu måste gå arbetslös under ett halvår för att få börja jobba för det bemanningsföretag som vill anställa henne.

Om det här verkar dumt så kommer här kronan på verket i dumhet: Den här regeln som landstingen påtvingar anställda i bemanningsföretag, och i slutändan patienterna, har inget stöd i lagen! Karensregeln avskaffades av riksdagen, men trots detta tillämpar ett flertal myndigheter, kommuner och landsting fortfarande karensregeln, och exponerar sig både för att deras upphandlingar överklagas i onödan, och för en skadeståndsrisk.

Avskaffandet av karensregeln är en följd av genomförandet av Bemanningsdirektivet, vilket skedde genom lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet. Flera delar av direktivet har dock inte införlivats i Sverige, varför bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen och dess medlemmar nu ser sig tvungna att lämna in en formell klagan mot konungariket Sverige.

Bemanningsföretagen och dess medlemmar är och önskar förbli en strategisk partner åt sina kunder. Det är beklagligt att vi nu måste vända oss till Bryssel för att få till stånd en förändring i de landsting som så hårdnackat håller fast vid en regel som inte har något lagligt stöd. Bemanningsföretagen framför nu sitt tredje klagomål till EU-kommissionen över de orimliga hinder som drabbar bemanningsanställda och deras arbetsgivare sedan Sverige misslyckats med att införliva EU-lagstiftningen i svensk lag.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen