Ta bort hindren

Ta bort hindren för bemanningsföretagen

EU:s Bemanningsdirektiv ställer krav på Sverige. Regeringen ska enligt direktivet ändra alla lagregler som hindrar bemanning. Kollektivavtalsparterna måste göra en översyn av hinder i kollektivavtalen. De enda tillåtna begränsningarna är regler som skyddar bemanningskonsulterna eller som krävs för att arbetsmarknaden ska fungera. Regler som skyddar kundföretagets anställda vid inhyrning är inte tillåtna.

Dagens Arena 2010-12-06

EU:s Bemanningsdirektiv ska implementeras i Sverige i slutet av nästa år, utredningen pågår och ska vara klar i januari. Artikel 4 i direktivet gör det nödvändigt att införa en regel i svensk lag att det enda som kan motivera begränsning av möjligheten att hyra in är allmänintresset. Syftet är att skydda bemanningskonsulterna, och inget annat.

Det finns idag ett stort antal hinder för att anlita bemanningsföretag i både kollektivavtal och lag. Det visar en genomgång av kollektivavtal hos Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Begränsningar finns i såväl nationella som lokala avtal. Ett flertal begränsningar infördes i årets avtalsrörelse. Begränsningar i kollektivavtal berör ju bara de som är bundna av ett visst kollektivavtal och kan därmed inte sägas utgöra ett allmänintresse per definition.

Allmänintresse kan vara skydd för bemanningskonsulternas hälsa och säkerhet eller behov av att arbetsmarknaden fungerar väl och att hindra missbruk. Du kan inte hyra in asbestsanerare eller snöskottare utan att erbjuda skydds- och säkerhetsutrustning. Eller hyra in personal istället för arbetstagare som strejkar. All annan inhyrning är tillåten enligt syftet med EU:s direktiv.

Alla regler som syftar till annat än att skydda bemanningskonsulterna blir ogiltiga om Bemanningsdirektivet införs på det sätt Europaparlamentet och EU:s ministerråd säger. Arbetsmarknadens parter måste göra en översyn av kollektivavtalen så att alla begränsningar av bemanning tas bort. Arbetsgivarna har gjort sin genomgång och översyn samt skickat in den till regeringen och Bemanningsutredningen.

Nu väntar vi på statens genomgång och ändring av lagregler som hindrar bemanning. Vi kan rekommendera att ta bort undantaget för anlitande av bemanningsföretag i medbestämmandelagen paragraf 38. Om ett företag behöver hyra in en receptionist för att den anställde receptionisten är sjuk på måndagsmorgonen finns det ingen anledning att genomföra en förhandling med facket innan inhyrningen. Därtill är det rimligt att A-kassan slutar diskriminera de som jobbar i bemanningsbranschen. Även karensregeln i arbetsförmedlingslagen som säger att en anställd som säger upp sig och tar anställning i ett bemanningsföretag inte får hyras ut till sin gamla arbetsgivare förrän efter sex månader, bör tas bort. Fler exempel på lagregleringar som utgör hinder för bemanning finns. Det är bara att sätta igång inventeringen.

Av direktiven till den pågående utredningen framgår att utredaren ska föreslå åtgärder för att undanröja hinder i lagstiftningen. Det behövs nya författningstexter för att ändringar skall genomföras i praktiken. Det behövs en lagregel i den kommande bemanningslagen som klart uttrycker att restriktioner som inte motiveras av allmänintresset ska avlägsnas. Nu och framöver.

Henrik Bäckström, fil dr, docent
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen