Regeringen hindrar bemanningsbranschen från att skapa jobb

Det är en myt att bemanningsföretag hotar traditionella tillsvidareanställningar. Nästan var tredje företag skulle tvingas tacka nej till ordrar eller flytta produktion utomlands om de inte kunnat anlita tillfällig personal. Med tydligare regler kan vi skapa tusentals nya jobb, skriver Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.
(Publicerad på SVT Debatt 2012-10-02)

Såväl regering som opposition är oroade över arbetslösheten, vill förenkla företagande och se nya jobb för unga och utlandsfödda. Om det ska bli verklighet måste otydligheterna för bemanningsföretag bli färre. Existerande missuppfattningar och ogenomtänkta utredningar hindrar tillväxten av nya jobb.

Den höga arbetslöshet som Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia, skriver om på SVT Debatt är lätt att bekämpa.

På bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen oroar vi oss för att fackföreningar och politiker fortsätter att acceptera inskränkningar mot bemanning, i strid med det europeiska bemanningsdirektiv som utgör grund till den uthyrningslag som nu ligger som förslag i riksdagen.

Utgångspunkt för EU-direktivet är likabehandling av såväl bemanningsbranschen som dess anställda. Därför får inskränkningar mot anlitande av uthyrd arbetskraft endast motiveras av allmänintresset, exempelvis skyddet av de bemanningsanställda.

Den nya svenska uthyrningslag som regeringen och oppositionen kom överens om i somras misslyckas med att erkänna detta – och därmed också med att tydligt sätta stopp för flera av de begränsningar som bemanningsbranschen dras med. Samtidigt tillsätts utredningar om företeelser med liten praktisk betydelse, såsom företrädesrätten och utstationeringssituationen på svensk arbetsmarknad. Detta skapar osäkerhet under flera år framöver genom att ifrågasätta branschens funktionssätt.

Bristen på bra, nya jobb är ett reellt problem, och där är bemanning en viktig del av lösningen. Bemanningsföretagens senaste kundundersökning, utförd av United Minds kontakt med över 400 kundföretag, visar att svenska företag i regel använder sig av bemanning under en viss tid eller vid behov av begränsad och specialiserad kompetens. Närmare 30 procent av företagen svarade att de skulle ha tvingats tacka nej till eller skjuta på arbete, order eller patent, alternativt flytta produktion till andra länder, om de inte hade kunnat anlita bemanningspersonal.

Bara tre procent av arbetsgivarna som anlitar bemanningsföretagen skulle uteslutande ha använt sig av egen tillsvidareanställning om inte bemanningsföretagen hade funnits. Liknande undersökningar av bemanningsanvändning i andra länder visar att skapandet av helt nya arbetstillfällen är betydande, och att bemanning främst är ett substitut för tillfälliga anställningar. Undersökningar visar också att bemanningsföretag är bra på skapa arbeten för grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden, som unga och nya svenskar.

Därmed faller det felaktiga men vanliga argumentet mot bemanning; att det skulle slå ut traditionella tillsvidareanställningar på de aktuella arbetsplatserna. Den som vill begränsa bemanning begränsar också jobbtillväxten.

Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, har uttryckt att Arbetsförmedlingen inte saknar pengar, utan nätverk och arbetsgivarkontakter – just det bemanningsföretag kan och skapar jobb utifrån.

Med mer inhyrning, rekrytering och omställning, och med bra villkor för de anställda, genereras fler jobb och arbetsmarknaden kan fungera bättre för både anställda och företag. På detta sätt kan vi öka effektiviteten i företagen samtidigt som fler personer anställs, istället för att företag effektiviserar genom att dra ned eller flytta utomlands.

Bemanningsbranschen är en av de branscher som har vuxit snabbast under senare år. I dag arbetar omkring 70 000 personer i bemanningsbranschen. Fler arbetar inom bemanning än inom både pappers- och livsmedelsindustrin. Med samma villkor som andra företag skulle vi på svensk arbetsmarknad kunna bidra med betydligt fler, bra, nya jobb.

Det skulle dock kräva att regering och opposition inför de utredningar som nu ska tillsättas är tydliga med att det viktigaste är tydliga och långsiktiga förutsättningar för bemanningsföretag.

Låt bemanningsföretagen göra det de gör bäst: skapa nya jobb där de behövs. Och låt utredningarna handla om hur hindren de möter kan undanröjas, inte förstärkas.

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Till debattartikeln på SVT Debatt