Många hyrläkare tecken på bättre fungerande arbetsmarknad

Läkarförbundets ordförande försvarar sina medlemmar som jobbar som hyrläkare. Det är naturligt, samtidigt menar hon att kostnaderna för hyrläkare är skrämmande och utgör tecken på ett systemfel, trots att de endast uppgår till en halv procent av landstingens verksamhetskostnader på 238 mrd kr.

En förkortad version av debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle nr 18, maj 2008

Vi på Bemanningsföretagen menar istället att det verkligt skrämmande är de problem hon påvisar: att läkare inte kan påverka sina arbetsvillkor, att landstingen har svårt att organisera vården och att därmed patienterna lider.

Bemanningslösningar bygger på att alla inblandade vinner något. Annars uppstår helt enkelt inte lösningen. Nu har lösningen uppstått inom vården och växer dessutom kraftigt. När Eva N-B menar att hyrläkare är tecken på systemfel slår hon huvudet på spiken. Det är nämligen den icke-fungerande arbetsmarknaden inom vården som har stor del i de problem som beskrivs.

Problemet för läkare är att de verkar på en arbetsmarknad med EN dominerande arbetsgivare och därmed har svårt att påverka sin arbetssituation, inklusive löne- och arbetsvillkor. Detta gäller inom hela vården, inte minst för vårdförbundets medlemmar.

Lösningen är att utveckla samarbetet mellan olika arbetsgivare inom vården långsiktigt och därmed förbättra för alla parter. Detta gäller även för patienterna vars möjligheter att förbättra sin vårdsituation väsentligen bör förbättras. Stängda vårdcentraler, frånvaro av specialister på mindre sjukhus, begränsade öppettider främjar knappast en god vård.

Inom andra yrkesområden ligger inhyrningsgraden på upptill 30 procent. Uthyrning av vårdpersonal uppgår till 3 procent av bemanningsbranschens omsättning, vilket med andra ord ligger långt under vad andra branscher har. Så landstingen skulle snarare vara beredda på att öka andelen inhyrning.

Istället för att få panikångest över inhyrd vårdpersonal borde landstingen lära sig räkna på vad den egna personalen egentligen kostar, se till patienternas behov och utveckla läkarnas arbetsförhållanden. Frågan blir hur patienterna får vård på smidigaste sätt och svaret blir att utöka samarbetet med vårdbemanningsföretag.

Vanligt är att branscher har ett naturligt inslag av inhyrd personal för att: lösa sjukfrånvaro, täcka upp för ledighet, anlita specialister, lära känna personen innan rekrytering och möta ökad verksamhet eller patienttillströmning.

I dag ser vi dessutom att bemanningsföretag ingår långa kontrakt och ramavtal och därtill tar över hela avdelningar. Det är därför branschen växt med över 100 procent sedan 2004 och sysselsätter i dag mer än 60.000 personer. Bemanningsföretagen bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad i samarbete med kunder, anställda och fack. Det har vi redan fått kvitto på.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör

Gabriella Sebardt, analytiker