Orättvis bild av hyrläkare

Bemanningsföretagen får klä skott för att fördyra och försämra sjukvården. Men beräkningarna haltar, skriver Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega.

Dagens Samhälle 2009-09-11

Läkare i Västragötalandsregionen har dubbelarbetat, både som anställda läkare i regionen och vid sidan av sin tjänst som läkare inhyrd av bemanningsföretag.
Om fel har begåtts är det givetvis beklagligt och behöver rättas till, men så vitt vi idag förstår har sexmånadersregeln frångåtts regelenligt, nämligen i samråd med ansvarig chef på landstinget och det med hänvisning till att verksamheten måste fungera.

Det är ett brott mot gällande ramavtal som säger att man inte fått vara anställd inom regionen de senaste sex månaderna innan man arbetar via bemanningsföretag.
Den senaste tiden har bemanningsföretagen fått klä skott för att fördyra och försämra sjukvården. Det är inte en rättvis bild.

Vad hade hänt om bemanningsföretagen inte rycker in? Patienter skulle inte få den vård de har rätt till eller behöver skickas till andra landsting med kraftigt fördyrad och krångligare vårdlösning. Information från ortopedkliniken i Uddevalla visar att de sparat omkring 10-15 miljoner på att organisera verksamheten med hjälp av bemanningsföretag.

För våra auktoriserade medlemmar i Bemanningsföretagen är det lika viktigt som för landstingen att följa gällande regler och avtal till en kostnad som tvärtemot onsdagens nyhetsrapportering motsvarar ungefär samma kostnad som en landstingsanställd läkare.

En anställd läkare tjänar i genomsnitt 50 000 kr i månaden. Det är 313 kronor i timmen. Till det kommer sociala avgifter, avtalspension, kläder etcetera. Enligt gängse på landstingens personalavdelningar är de verkliga kostnaderna lönen plus 75 procent till. Till det ska läggas att de anställda läkarna beräknas ha en effektiv arbetstid på 80 procent. Det ger ett faktiskt timpris på 656 kronor. Lägg därtill vanlig övertid med kompensationsledighet på uppåt två timmar per timme. Då har 656 kronor blivit över 1000 kronor i timmen. Det motsvarar kostnaden för hyrläkare och då ingår dessutom alla kringkostnader.

Granska gärna våra medlemmar i Bemanningsföretagen. Men räkna också korrekt på kostnaden och återge avtalen korrekt.

Henrik Bäckström, förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega