Läs på och lär om Bemanningsbranschen

Ida och Fredrich Legnemark visar i sin debattartikel (BT 7/3) att de inte är pålästa om bemanningsbranschen och presenterar inget som i sak stöder deras kamp att förbjuda bemanningsföretag.

Borås Tidning 2012-03-10

Om man läser på om bemanningsbranschen finner man att den växer snabbt. Den har dessutom ofta bättre villkor än andra anställda i Sverige, vilket professor Birgitta Nyström visar i Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige. Många med svag ställning på arbetsmarknaden får en egen försörjning och viktig arbetslivserfarenhet via bemanningsföretag. Det är märkligt att företrädare för ett arbetarparti gör skillnad på arbetare.

Bemanningsbranschen bidrar med arbetstillfällen. Vår studie Personalinhyrningen i Sverige finns på Bemanningsföretagens webbplats. 15 procent sade att de tackat nej till ett erbjudande om jobb direkt hos kundföretaget. Hämta även Jobbet i bemanningsbranschen på vår webbplats och läs på.

Det finns inga belägg för att LAS rundas och att fack undviks. Det finns snarare belägg i internationella studier för att bemanningsbranschen de facto hjälper såväl arbetstagare som arbetsgivare till en bättre fungerande arbetsmarknad. Bemanningsbranschen omfattar 1,5 procent av de anställda i Sverige. De visstidsanställda däremot är 16 procent. Läs LO-ekonomernas studie Anställningsformer år 2011, föreslår jag.

I Bemanningsföretagens blogg finns länkar till allt vi här refererar till och ytterligare inlägg med förslag på studier och annat läsvärt om branschen. Läs gärna.

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen