Implementera hela bemanningsdirektivet!

EU:s bemanningsdirektiv skulle varit implementerat för tre månader sedan. Ännu väntar en hel bransch, med 120 000 medarbetare årligen, på besked från regeringen hur direktivet ska implementeras i Sverige. Eftersom EU inte tillåter halva implementeringar har regeringen bara ett alternativ.

Dagens Industri 2012-03-21

Bemanningsdirektivet är resultatet av mångåriga förhandlingar på Europanivå. Därför finns också två jämbördiga principer i direktivet. Likabehandlingsprincipen är till fördel för medarbetarna och hindersprövningsprincipen till fördel för branschen.

Sverige måste implementera hela bemanningsdirektivet. Logiken har hela tiden varit att med bra anställningsvillkor finns inget behov av hinder. Det vore därför ytterst märkligt, för att inte säga inkorrekt, om Sverige inför en bemanningslag som bara ser till den ena partens intressen.

Likabehandlingsprincipen, artikel 5 i direktivet, är till fördel för arbetstagarna. Bemanningsanställda ska ha motsvarande villkor som övriga på arbetsmarknaden. Det har de bemanningsanställda i Sverige redan genom Bemanningsföretagens kollektivavtal.

Hindersprövningsprincipen, artikel 4 i direktivet, är till fördel både för företagen och våra kunder och för arbetsmarknaden i stort. Omotiverade hinder för bemanningsföretags verksamhet är otillåtna sedan den 5 december, enligt bemanningsdirektivet.

Regeringen har rättsliga efterspel att vänta om Sverige bara implementerar likabehandlingsprincipen. Artikel 4 måste införas i den nya bemanningslagen för att implementeringen av bemanningsdirektivet ska vara korrekt.

I otaliga lokala kollektivavtal finns hinder för bemanning: Till exempel att maximalt tio procent får hyras in, företaget får hyra in under max fem veckor et cetera.

Det finns även hinder i lagstiftningen. Till exempel i MBL, § 38: Vid anlitande av bemanningsföretag måste kunden alltid förhandla med facket. Detta gäller bara bemanningsföretag, inte konsulter från andra branscher. Om kontoret ska hyra in receptionist måndag morgon på grund av akut sjukdom, så måste idag facklig förhandling ske, det är orimligt.

Vi väntar nu på att lagstiftaren får med en portalparagraf om hindersprövning i den kommande lagen så att direktivet får genomslag på den svenska arbetsmarknaden direkt, utan inblandning av EU-domstolen.

Lars Forseth, Regional Managing Director Nordic Region Manpower, ordförande Bemanningsföretagen
Jan Bengtsson, vd Uniflex, vice ordförande Bemanningsföretagen
Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
Monika Elling, vd och koncernchef Poolia
Per-Arne Gulbrandsen, vd Adecco Sweden
Lars Kry, koncernchef Proffice
Louise Molin, vd och ägare e-Quality Personalkraft och Octapod
Erik Nygårds, vice koncernchef och delägare, Montico
Patricia Olby Kimondo, vd Lärarförmedlarna
Johan Skarborg, CEO Academic Work
Lars Strömberg, vd Lernia Bemanning