Bemanningsföretagen kan bidra till en bättre vård

Läkarna på en vårdcentral i Luleå får 4 000 kronor i bonus när de jobbar den övertid som krävs på grund av vakanta platser. Landstinget i Norrbotten får betala en och en kvarts miljon i böter för övertiden enligt läkarföreningen. Försökt har gjorts att rekrytera läkare från Tyskland men utan större framgång. Varför? undrar bemanningsföretagen som har både personal och kompetens att bistå landstingen med.

Norrbottenskuriren den 23 december 2008

Auktoriserade bemanningsföretag kan erbjuda kompetent, kollektivavtalsreglerad, kostnadseffektiv personal. I andra delar av samhället anses personal från bemanningsföretag, både inhyrd och rekryterad, vara en bra lösning. Även inom den offentliga sektorn. Uthyrning av vårdpersonal uppgår till 4 procent av branschens omsättning, att jämföra med 19 procent för ekonomer, 15 procent för ingenjörer och 21 procent för administratörer. Jurister, ekonomer, IT-konsulter och lärarvikarier ambulerar till kundens belåtenhet mellan sina arbetsplatser utan att någon tycker illa vara.

I Norrbotten dras man med underbemanning inom sjukvården. På Luleå lasarett, där tre av sex läkartjänster är besatta, löser man problemet genom att låta sina läkare jobba övertid. Kostnaden för landstingets bonusar adderar, beräknat på en person en vanlig femdagarsvecka, upp till 80 000 kronor i månaden. Därtill kommer böter för tredje året i rad på grund av maximering av övertiden. Till den ekonomiska kostnaden kommer risken att slita ut sin personal. Vad gör man om en av de tre läkarna måste sjukskrivas.

Bemanningsföretagen erbjuder kunnande och kvalitet, och kan hjälpa till med både personaluthyrning och rekrytering. Ett långtgående samarbete i kombination med uträkning av faktiska kostnader från landstingens sida skulle vara gynnsamt för alla parter: Läkare, landsting och framförallt patienter. För i slutändan är det ju patienterna som drabbas i form av nedlagda vårdcentraler, inställda operationer och långa väntetider. Bemanningsföretagen kan bidra till en bättre vård i samarbete med kunder, anställda och fack. Vad håller oss tillbaka?

(Att krossa en myt: När bemanningsföretagens läkare skylls för att holka ur landstingens ekonomi jämför man bara löner och inte totala kostnader. Ja, bemanningsläkare har bra löner. Och om man räknar ut kostnaden per behandlad patient är bemanningsläkaren avgjort kostnadseffektivare. Inhyrning av personal stod 2006 endast för en halv procent av landstingens verksamhetskostnader.)

Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Gabriella Sebardt, branschanalytiker Bemanningsföretagen