Bemanningsbranschen har nyckeln!

Bemanningsbranschen fortsätter öka sin omsättning för elfte kvartalet i rad. Omsättningen har ökat med mer än 60 procent sedan 2004 och uppgången för andra kvartalet var 20 procent jämfört med samma period 2006. Under 2006 utfördes 11 000 enskilda rekryteringsuppdrag. Branschens företag kommer 2007 att omsätta 15 miljarder kronor.

Ledare till tematidning Personal & Rekrytering i Dagens Industri 10 september 2007

Dessa siffror talar sitt klarspråk. Ekonomin går fortsatt på högvarv, efterfrågan på arbetskraft är mycket hög och bemanningsföretagen hänger med.

Vilka tjänster erbjuder egentligen dessa bemanningsföretag? Bland kundföretag och invigda är tjänsteutbudet klart, medan det för andra ibland kan te sig något otydligt.

Kort sagt är branschen indelad i fem tjänsteområden: uthyrning, rekrytering, entreprenad, omställning och jobbförmedling. Alla erbjuder inte allt. Vissa företag är specialiserade på något område, medan andra har verksamhet inom alla fem områden.

I stort täcks hela den traditionella personalfunktionen in. Från inledande rekrytering till avslutande omställning, som innebär insatser när individer behöver ta sig vidare i arbetslivet. Däremellan kan personer hyras in eller till och med hela avdelningar bemannas. Allt enligt de spelregler som branschens två huvudsakliga kollektivavtal möjliggör.

Svensk ekonomi går alltså som på räls, men ändå befinner sig ca 1 miljon individer utanför arbetsmarknaden – de utlåsta.

Dessutom anger 1 miljon med jobb att de gärna skulle byta jobb – de inlåsta. I förlängningen kommer de inlåsta att hamna i utanförskap eftersom de upplever sin arbetslivssituation som ohållbar.

Häri ligger bemanningsbranschens stora utmaning. Häri ligger också jobbmatchningens och rekryteringens stora utmaning. En ökad rörlighet på arbetsmarknaden medför att inlåsta kommer vidare i karriären och därmed öppnar upp vakanser för utlåsta.

De utlåsta borde få chans till jobbmöjligheter, förbättrad cv och ny yrkeserfarenhet. Kort sagt, få in en ny fot på arbetsmarknaden. Dessa erfarenheter är helt avgörande att ha i bagaget när konjunkturen faller – annars kommer dessa individer att få övervintra ytterligare en konjunkturcykel som utlåsta.

De inlåsta borde beredas större möjligheter till jobbyte för att undvika framtida utlåsningar från arbetsmarknaden. Genom kombination av goda tider, hög efterfrågan och effektiva jobbmatchningsmetoder kan bemanningsbranschen erbjuda nyckeln till dagens låsningar på arbetsmarknaden.

Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen