Bemanningsanställda är företagens märg

Henrik Bäckström

Claes-Mikael Jonsson avslutar sin debattartikel om bemanningsbranschen (AB 14/11) med ”delaktighet på arbetsmarknaden handlar om att uppleva meningsfullhet och fullvärdighet i samhället”. Utan bemanningsbranschen skulle många stå utanför delaktigheten.

Ingen annan bransch anställer så många unga, gamla och utlandsfödda som bemanning. De bemanningsanställda är företagens märg, verksamhetens fundament. Enligt den undersökning Bemanningsföretagen gjort senast ges en bild som inte stämmer överens med LO:s. Åtta av tio trivs på jobbet. De vanligaste anledningarna att arbeta som bemanningskonsult är intressanta uppdrag hos bemanningsföretaget, att se olika arbetsplatser och skaffa ovärderlig arbetsmarknadserfarenhet. Vi skapar den arbetsmarknad där alla får plats, precis som Jonsson önskar, och bidrar med meritokratisk rekrytering. Vi har trygga anställningar och 97 procent kollektivavtal, avtal slutna med LO-förbunden och som LO stöder. På var tredje kundföretag har det enligt undersökningar skapats jobb som annars inte hade funnits, något Jonsson motsäger utan bevis. 

Men jag måste säga att jag faktiskt gläds åt LO:s ansats. Vi har från branschhåll länge efterlyst att de som faktiskt har erfarenhet från bemanningsjobb ska komma till tals. Men för att kunna göra mer för dem bör underlaget vara statistiskt riktigt och representativt. Och att LO med flera börjar se att de anställda utför riktiga jobb. Den debatten har vi fört länge. 

Henrik Bäckström
förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Debattartikeln publicerades i Aftonbladets pappersupplaga den 18 november 2012 som replik på en debattartikel av LO:s Carl-Mikael Jonsson