Låt proffsen ta över arbetsförmedlingen

Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger i topp i Europa. Hela 22,9 procent av våra ungdomar var arbetslösa i oktober i år. Samtidigt står vi inför ett generationsskifte och många företag oroar sig för hur de ska hitta rätt kompetens. Bemanningsbranschen är proffs på matchning, låt oss utnyttja den kunskapen.

Motala & Vadstena tidning 2010-12-06, Norrköpings Tidningar 2010-12-10

Bemanningsbranschen går som tåget och är tillsammans med Arbetsförmedlingen de som arbetar med att förmedla jobb idag. Branschorganisationen Bemanningsföretagen arbetar för ett införande av kundval för den arbetslöse så att denne fritt kan välja leverantör av arbetsförmedlingstjänster. På samma sätt som ungdomar fritt kan välja gymnasieskola och alla stockholmare kan välja vårdcentral. Man efterlyser alltså ett systemskifte där man genom ett valfrihetssystem kan få till en ökad specialisering och en effektivare matchning. Idag finns möjligheten för Arbetsförmedlingen att handla upp externa tjänster men någon fri marknad är det inte tal om. Intervjuer med bemanningsföretag i Östergötland visar att företagen själva är beredda att ta över en del arbetsförmedlingstjänster. Företagen menar att man har en effektivare och mer målstyrd organisation som har mer kontakt med det lokala näringslivet och därmed kan förmedla fler jobb än Arbetsförmedlingen.

Bemanningsföretagen matchar och säljer kompetens medan Arbetsförmedlingens huvuduppgift har blivit att förmedla jobb till arbetslösa. Att jämföra siffror rakt av blir därför svårt. Däremot tror vi att uppfattningarna om de olika rollerna speglar resultaten. Bemanningsföretagens affärsidé är att tillgodose företagens kompetensbehov och som en följd av detta kommer många ut i arbete. Arbetsförmedlingen har istället fokus på att få ut folk i arbete och missar då att det är företagen som skapar jobben. För att få ut folk i arbete krävs det ökad lyhördhet och kontakt med företagen, de som faktiskt skall anställa de arbetslösa individerna.

Branschen är även en viktig inkörsport för unga att få fäste på arbetsmarknaden. Nära hälften av dem som arbetar i bemanningsbranschen är unga personer under 29 år. I många fall för att samla erfarenhet av olika branscher, bygga CV och för att branschen helt enkelt attraherar målgruppen med sin flexibilitet. Det är sammantaget dags för en förändring inom området arbetsförmedling. Bemanningsföretagen är redo att anta utmaningen.

Maria Cederholm
Svenskt Näringsliv, regionkontor Linköping

Christina Ekdahl
branschanalytiker Bemanningsföretagen