Vi är de riktiga jobbcoacherna

De 330 auktoriserade medlemmarna inom bemanningsföretagen söker personal med ljus och lykta, medlemmar som med erfarenhet och kompetens erbjuder en väg in på arbetsmarknaden. För att kunna möta den stigande konjunkturens efterfrågan på arbetskraft bör användandet av jobbcoachning öka istället för att inskränkas.

Gefle Dagblad 2010-10-02, Kristianstadsbladet 2010-10-09, Bohuslänningen 2010-10-11, Sundsvalls tidning 2010-10-11, Örnsköldsviks Allehanda 2010-10-11, Tidningen Ångermanland 2010-10-12.

Regeringens storsatsning på jobbcoacher har delvis hamnat i vanrykte. På tv kan man se program där jobbcoachning framställs som en ganska flummig företeelse. Och så kan det nog vara i en del fall där Arbetsförmedlingens noggrannhet vid upphandlingen av jobbcoachningstjänster inte varit tillräcklig. Arbetsförmedlingens uppföljningar visar dock på goda resultat. Jobbcoachning i sig är ingen dum idé. Men det är fullt möjligt för en arbetslös att gå direkt till ett jobb utan att ta omvägen via andningsövningar och tro-på-dig-själv-föreläsningar.

Efterfrågan på bemanningstjänster ökar mycket starkt. 90 procent av bemanningsföretagen räknar med att nyanställa under tredje kvartalet enligt Bemanningsbarometern. Våra medlemsföretag rapporterar arbetskraftsbrist medan Arbetsförmedlingen rapporterar 468 000 arbetslösa. I den starka tillväxt bemanningsföretagen upplever i inledningsskedet av en ljusare konjunktur finns en unik chans att snabbt ge människor riktiga jobb. Tillsammans med bemanningsbranschen kan Arbetsförmedlingen få igång en mycket effektivare matchning på arbetsmarknaden än vad som sker i dag.

Inom Bemanningsföretagen finns professionella och seriösa företag som kan hantverket att effektivt matcha arbetslösa med de nu raskt ökande behoven. Avgörande för om man kan hjälpa en människa till jobb är att man har ett stort nätverk av potentiella arbetsgivare i bakfickan. Det har våra medlemsföretag som erbjuder bemanning, rekrytering och omställning. De är auktoriserade vilket innebär att de granskas varje år. Det är företag som erbjuder riktiga jobb som efterfrågas av riktiga arbetsgivare.

Och detta fungerar. I rapporten Jobbet i bemanningsbranschen, en studie av de bemanningsanställdas situation 2009/2010, besvarad av 4 231 bemanningsanställda, framgår att tre av tio var arbetslösa före bemanningsjobbet och två av tio var studerande. Bemanningsföretagen rekryterar alltså hälften av sina anställda bland dem som inte har jobb. Det om något måste kallas jobbcoachning.

Hälften av dem som sökt sig till bemanningsbranschen har också gjort det för att det är lättare att få jobb här än på andra håll. Och fyra av tio fick jobb så snabbt som inom en vecka efter första kontakten. Rapporten uppvisar dessutom en stolt yrkeskår som är i huvudsak nöjda med sin arbetsgivare och de kunder de jobbar hos. Det är en helt annan bild än den som ofta framförs i media och av LO-förbunden.

Omställnings- och bemanningsföretagen är smörjmedlet i jobbmaskineriet. Det är vi som är de sanna jobbcoacherna. Vi bemannar Sverige.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör
Bemanningsföretagen inom Almega