Alla tjänar på bättre struktur

Det är självklart inte krafttag mot bemanningsföretagen det handlar om, utan krafttag mot hur resurserna handlas upp.

Norrländska Socialdemokraten 2009-11-17

Svar till Monica Carlsson, NSD Debatt den 12 november.

Med den något missvisande rubriken "Dags att ta krafttag mot bemanningsföretagen" resonerar landstingsrådet Monica Carlsson (V) kring problemet med skenande kostnader för inhyrd vårdpersonal. Det är självklart inte krafttag mot bemanningsföretagen det handlar om, utan krafttag mot hur resurserna handlas upp.

Det är viktigt med ordning och reda över hela linjen - från policy och strategi hur upphandlingar och inhyrningar går till från landstingshåll till transparens och avtalsstyrning av verksamheten hos bemanningsföretagen.

Medlemmar hos bemanningsföretagen inom Almega, som är både små och stora företag, måste uppfylla långtgående krav för att få den enda auktorisation som finns i branschen i dag. De styrs bland annat av kollektivavtal framförhandlade med facket.

Hyrbemanningen är här för att stanna och är ovärderlig som kompetenshöjare och förstärkare av arbetskapaciteten när och där den behövs - även utanför Stockholms innerstadstullar.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivareorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega