Vad har landstingen gjort med 1,3 miljarder kronor?

Bemanningsföretagens medlemmar fakturerade 698 miljoner kronor för all vårdbemanning 2008. Landstingen redovisar att bara hyrläkare kostade 1,8 miljarder kronor samma år. 1,3 miljarder kronor saknas. Enbart i de fem sydligaste länen saknas 133 miljoner kronor i redovisningen.

Blekinge läns tidning 2009-10-02

Bemanningsföretagens uthyrning av läkare har orsakat skyhöga kostnader för landstingen. Bara under 2008 kostade hyrläkarna 1,8 miljarder kronor. Uppgifterna har spridits som en löpeld över landet och har sitt ursprung i en artikel i Dagens Nyheter i slutet av februari i år.

Men siffran kan inte stämma. Förbundet Bemanningsföretagen som organiserar närmare 400 bemanningsföretag inom alla sektorer kan konstatera att vårdbemanningsföretagen sammantaget fakturerade 698 miljoner kronor för uthyrda läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden, läkarsekreterare och mottagningspersonal under år 2008. De 698 miljoner kronorna avser inte bara uthyrning till landsting utan även kommuner och privata vårdgivare. Av totalbeloppet är drygt 500 miljoner hänförbart till just läkaruthyrning, men gäller alltså även för uthyrning utanför landstingsvärlden.

Var har de övriga 1,3 miljarderna tagit vägen?

I de fem sydligaste länen Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne har hyrläkarna kostat 209 miljoner kronor under samma år. Men våra auktoriserade medlemsföretag fakturerade bara ungefär 76 miljoner kronor för hyrläkare i samma region. Vilka andra företag har fakturerat landstinget runt 133 miljoner kronor för hyrläkare 2008? Är det företag som inte omfattas av kollektivavtal knutna till de stora fackförbunden och som inte förbinder sig att följa etiska spelregler? Eller är det så att det i beloppet ingår kostnader också för annan vårdpersonal, för städning, bevakning och inhyrd administration?

Vi riktar nu en uppmaning till ansvariga inom vården i Halland, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne att redovisa de utbetalda 209 miljoner kronorna tydligt och transparent. Skattebetalarna har rätt att få veta vad de försvunna pengarna egentligen använts till.

Hyrbemanning inom vården spelar en väsentlig roll för att landstingen ska kunna upprätthålla vårdgarantin. Precis som i andra sektorer av samhället är hyrbemanningen en ekonomiskt viktig faktor för att klara av att ge spetskompetens när och där den behövs, utan dyra fasta kostnader. Men för att kunna planera detta ordentligt är det förstås av yttersta vikt att man har rätt underlag för kalkylen.

För våra medlemsföretag är en öppen redovisning angelägen. Landstingen drar sig inte för att skylla de höga kostnaderna på bemanningsföretagen. Nu vill vi veta vad pengarna egentligen används till.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega