Kollektivavtal – så funkar det

Den svenska modellen som reglerar arbetsmarknaden består av två delar. Ett grundläggande regelverk av lagar som gäller för alla och därtill kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren i varje bransch.

Viktiga datum

timeline

Vad är ett kollektivavtal?
Kollektivavtalet är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan två eller flera parter som binder parternas medlemmar – i det här fallet Bemanningsföretagens respektive fackens medlemmar. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra konflikter på arbetsmarknaden. Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. För medlemskap i Bemanningsföretagen och för att erhålla auktorisation krävs kollektivavtal. 

Kollektivavtal i siffror
Det finns mer än 650 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor tecknade mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, inom såväl det privata näringslivet som inom staten, kommuner och landsting. Nio av tio medarbetare i företag och offentlig sektor omfattas idag av kollektivavtal, i Bemanningsbranschen ligger den siffran på 97 procent.

Vad förhandlar en om?

Alla kollektivavtal innehåller idag regler som kompletterar eller ersätter lagreglerna, det kan till exempel vara anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider. Dessa är alltså de regler som parterna förhandlar om. Många kollektivavtal innehåller också regler om lön.

Avtalen om pensioner, tjänstegruppliv, trygghetsförsäkring och omställningsavtal är också kollektivavtal. De flesta sådana avtal är träffade mellan centralorganisationerna, till exempel Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK. Dessa gäller dock tills vidare och förhandlas sällan om.

Parter
De som förhandlar om och sluter kollektivavtalet kallas parter. Dessa företräder en hel grupp medlemmar, arbetsgivarna av Bemanningsföretagen och arbetstagarna av facket. Det är inte ovanligt att flera arbetsgivarorganisationer och flera fackförbund är part.

Rådgivande och beslutande funktioner
Inom ramarna för Bemanningsföretagen finns rådgivande och beslutande funktioner. Utifrån bransch- och företagskunskap formas yrkanden och behandlas motpartens yrkanden under hela förhandlingsprocessen. Vilka dessa olika funktioner är kan du se här

Vilka berörs av kollektivavtalet?
I Sverige gäller principen att företaget tillämpar villkoren i kollektivavtalet även på anställda som inte är med i facket. De personer som inte är medlemmar företräds dock inte av facket i förhandlingarna.

Avtal för arbetare
Bemanningsföretagen sluter avtal med alla 14 förbunden inom LO på det så kallade arbetaravtalet. Där omfattas alla arbetare på företaget, oavsett yrkeskategori, av ett och samma avtal. Kollektivavtalet omförhandlas i Avtal 16.

Avtal för tjänstemän
Kollektivavtalet för tjänstemän tecknas med Unionen och Akademikerförbunden Kollektivavtalen omfattar allt tjänstemannaarbete internt i bemanningsföretaget, entreprenader hos kundföretag och arbete som utförs hos kundföretag av uthyrd konsult.
Kollektivavtalet omförhandlas i Avtal 2016.

Avtal med Vårdförbundet
Kollektivavtalet för uthyrning av sjuksköterskor och biomedicinska analytiker tecknas med Vårdförbundet.
Kollektivavtalet är ett tillsvidareavtal som inte omförhandlas i Avtal 2016.

Avtal med Sveriges läkarförbund
Kollektivavtalet för uthyrning av läkare tecknas med Sveriges läkarförbund.
Kollektivavtalet är ett tillsvidareavtal som inte omförhandlas i Avtal 2016.

Avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
Kollektivavtalet för uthyrning av lärare tecknas med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
Kollektivavtalet löper till den 31 augusti 2017 och omförhandlas inte i Avtal 2016.

Länkar
Vill du läsa mer hittar du länkar till motparter, ordbok, existerande kollektivavtal och andra matnyttigheter här