Bemanningsdirektivet

Bemanningsdirektivet_660px.png

EU:s avsikt med att skapa en europeisk bemanningslag, genom de principer som föreskrivs i det så kallade bemanningsdirektivet, är att skydda de bemanningsanställda och att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare. Direktivets likabehandlingsprincip innebär att vissa grundläggande arbets- och anställningsvillkor, såsom lön och arbetstid, ska vara desamma som vid anställning direkt i kundföretaget. Bemanningsföretag med kollektivavtal är undantagna från likabehandlingsprincipen. Direktivets hindersprövningsprincip innebär att begränsningar och förbud mot inhyrning endast får motiveras av allmänintresset. Kortfattad beskrivning

Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on temporary agency work

Läs alla artiklar om bemanningsdirektivet