Visste du att

  • Bemanningsföretag är specialister på att hantera personal.

  • Anställda i bemanningsföretag har fast månadslön precis som alla andra!

  • Bemanning är snabbt och effektivt. Bemanningsföretag hjälper andra företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga!

  • 140 000 personer jobbar någon gång under ett år i bemanningsbranschen.

  • Sex av tio anställda på bemanningsföretag är tjänstemän.

  • Alla auktoriserade bemanningsföretag har kollektivavtal.

  • En anställd i ett bemanningsföretag har samma trygghet som anställda på andra företag.

  • Bemanningsbranschen rekryterar drygt 10 000 medarbetare för kunders räkning årligen.

  • Bemanningsbranschen annonserar efter 200 000 jobb hos Arbetsförmedlingen årligen.