Inhyrd rekryteras till kund

Varje år övergår 34 procent av de inhyrda bemanningskonsulterna till direktanställning hos kunden. Ibland under inhyrningsuppdragets gång, ibland efter.

Inhyrning är en del av de tjänster som erbjuds inom området personalförsörjning. Ibland vill kunden anställa den inhyrde efter en tid. Det kan vara en inhyrd vars arbetsinsatser kunden uppskattar extra mycket eller att personen har en kompetens som kunden behöver ha anställd i företaget.

Det är givetvis individen själv som bestämmer om den vill anta ett erbjudande om anställning hos kunden. 15 procent av de som svarade på Bemanningsföretagens medarbetarundersökning 2011/2012 har blivit erbjudna och tackat nej till fast anställning hos kundföretag.

Bemanningsföretagets eventuella ersättning för rekryteringen av den inhyrde regleras i affärsavtalet med kunden. Bemanningsföretaget har kostnader för kundens räkning, kostnader som slås ut på den tid som en inhyrning beräknas pågå. Ju längre tiden som den inhyrde är hos kunden, desto lägre blir normalt prislappen för rekryteringen.

Bemanningsföretagets kostnader
I samband med uthyrning av personal till kund har ett bemanningsföretag kostnader för att leta fram lämpliga kandidater, intervjua ett urval, ta referenser, testa kandidater och presentera de lämpligaste för kunden och ibland även att utbilda. Om inhyrningen avslutas i förväg reglerar affärsavtalet mellan kund och bemanningsföretag en ersättning för rekryteringsprocessen.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2012 visar återigen de mycket stora svårigheter företag har att hitta personal.  Hälften av företagen i enkäten har varit tvingade tacka nej till order eller uppdrag. 4 av 10 företag tvingas skjuta på planerad expansion.

Att köpa personalförsörjningstjänster handlar om att köpa en tjänst av den som är proffs på tjänstens utförande och att samtidigt slippa en tidsödande process.

EUs bemanningsdirektiv, som gäller i Sverige sedan 5 december 2011, erkänner bemanningsföretagets rätt till skälig ersättning för tjänster till kundföretag för ”uppdrag, rekrytering, och utbildning av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag”, artikel 6 punkt 2.

Även den svenska regeringens utredare av bemanningsdirektivets införande i Sverige, SOU 2011:5, erkänner bemanningsföretags rätt till ersättning för dessa kostnader.