När du ska hyra in personal

När du ska hyra in har du rätt att besluta om inhyrning efter förhandling enligt MBL. Även uthyrningslagen innehåller regler om
skyldigheter för kundföretag gentemot inhyrd personal. De som arbetar hos kundföretaget ska ges tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar på arbetsplatsen på samma villkor som kundföretagets egna anställda. De ska också få information om alla lediga prov- och tillsvidareanställningar hos kundföretaget, oavsett ort. Du kan också ha vissa regleringar i ditt eget kollektivavtal.

När du ska hyra in arbetare bör du också lämna vissa uppgifter till bemanningsföretaget för att de bemanningsanställda ska få rätt lön i förhållande till din egen personal. Bemanningsanställda på LO-området har nämligen lön som baseras på vad jämförbara yrkesgrupper tjänar i genomsnitt på den arbetsplats de är uthyrda till.