Hur gör man?

En analys av personalförsörjningsbehovet är del av samarbetet mellan kund och bemanningsföretag. Ibland handlar det om att hitta den långsiktiga kombinationen av fast och inhyrd personal som passar just din verksamhet, ibland om att lösa ett akut problem.

Här är några frågor som är bra att fundera på när du inleder dialogen med ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget hjälper sen till att hitta lösningarna.

– Hur länge behöver ni inhyrd personal? Är det intressant för er att kunna ta överbemanningsföretagets personal?

Konsulter stannar så länge som behovet finns. Kunden kan förlänga avtal och har möjlighet att ta över personal. Bemanningsföretagen har olika tjänster för den här typen av situationer.

– Hur rekryterar ni idag? Hur många nyanställningar planerar ni? Hur ser planen för rekrytering ut? Vilka kompetenser saknas? Vilket är viktigast för er, erfarenhet eller utbildning?

Fundera igenom dessa frågor och ta med svaren till diskussion med ett bemanningsföretag för att diskutera olika möjliga lösningar. 140 000 personer jobbar någon gång under ett år i bemanningsbranschen inom alla tänkbara kompetenser (kontor, sjukvård, industri, lager, restaurang, sälj, skola mm). Dessutom finns kandidatbanker med ett närmast obegränsat urval av kompetens för anställning, över 10 000 personer rekryteras årligen för kunders räkning.

– Hur vill ni att relationen med bemanningsföretaget ska fungera?

Det finns alla typer av möjligheter bland våra medlemmar. Fundera på vad ni förväntar er gällande praktiska saker som öppettider, jourtid och kapacitet. Prata om det öppet så ökar möjligheten för ett bra samarbete.