Förklaringar

Viktiga ord och begrepp finns förklarade här.

Coachning – Förberedande och orienterande åtgärder inför nytt jobb.

Search – Chefsrekrytering genom riktad sökning och urval.

HR-utveckling – Personaladministrativa och personalstrategiska åtgärder.

Interim management – Tillhandahållande av chefer för temporära uppdrag.

Jobbförmedling – Bemanningsföretaget hjälper arbetssökande till jobb. Jobbförmedling är ett komplement till arbetsförmedlingarna.

Omställning – Bemanningsföretaget hjälper till vid personalminskning hos kundföretaget. Kundens medarbetare omplaceras inom företaget
eller till andra företag eller utbildas som förberedelse till nytt jobb.

Personalentreprenad – Bemanningsföretaget bemannar en hel avdelning, en process eller en verksamhet åt kunden, till exempel kundtjänst eller ekonomiavdelning. Bemanningsföretaget står för arbetsledningen.

Personaluthyrning – Bemanningsföretaget hyr ut sina anställda till kundföretaget. Kunden står för arbetsledningen.

Rekrytering – Bemanningsföretaget sköter hela rekryteringsprocessen åt kundföretaget när kunden ska anställa – söker rätt personer, intervjuar, tar referenser och presenterar personen för kundföretaget. Personen anställs av kunden.