Dubbelt ansvar för arbetsmiljön

Vid personalinhyrning är ansvaret för arbetsmiljön dubbelt. Det innebär att du som kund ansvarar för arbetsplatsen och det systematiska arbetsmiljöarbetet där (till exempel riskbedömning). Du ska även vidta de skyddsåtgärder som behövs i det arbete som den inhyrda arbetskraften utför. Bemanningsföretagen ansvarar för sina anställda, bland annat utbildning och rehabilitering. Med andra ord finns det anledning att du tillsammans med bemanningsföretaget preciserar vilka skyldigheter var och en har när ni inleder samarbetet.