Bemanningsbranschen - en snabb och trygg väg till rätt kompetens

Vi vet att du som leder en verksamhet, oberoende av om du är ansvarig för ett företag, en myndighet, organisation eller en vårdcentral, ställs inför många utmaningar när det gäller personalfrågor. Ibland behövs annan personal än den befintliga, ibland fler personer, ibland färre. Någon gång kanske hela personalen måste avvecklas.

På dessa sidor har vi samlat information om hur du kan få hjälp med olika typer av personalförsörjningsfrågor och råd om hur man kan tänka när man kombinerar egenanställd personal och inhyrd personal. Vi berättar även hur du på ett effektivt sätt kan få hjälp med rekrytering av personal som du själv anställer. Ett av bemanningsbranschens snabbast växande tjänsteområden är omställning, det vill säga hjälp till nytt jobb som du kan erbjuda personal som du säger upp när du drar ner på verksamheten. Ju mer du vet om vad bemanningsbranschen erbjuder desto lättare blir det för dig att hitta de lösningar som passar just din verksamhet.

Beställ handboken
Den är gratis och kan beställas i webbshoppen.

Bemannings_verksamhetsområden_460px.jpg