Almedalen 4 juli: Rätt rekrytering - vem kan hjälpa offentlig sektor?

Kommuner och landsting kämpar med att attrahera och behålla motiverade och kompetenta medarbetare. Samtidigt finns det experter på kompetensförsörjning som sällan anlitas av offentlig sektor. Hur kan arbetet med kompetensförsörjning utvecklas och varför är inte experterna med i arbetet? Se vårt seminarium kl 11:00.

Fakta om vårdbemanning (pdf)

Dagens kompetensbrist drabbar både offentliga och privata arbetsgivare. Svårigheterna utgör hinder för tillväxten i samhället men är också ett problem för att bibehålla den välfärd vi förväntar oss. Ett tydligt exempel är vården. Men till skillnad från industrin och tjänstesektorn så är väljer vården bort hjälpen som experter inom området kan bistå med. Vad krävs det för att offentlig sektor ska ta steget mot en långsiktig och modern kompetensförsörjning för att bibehålla och utveckla framtidens välfärd? Vilka lösningar används på andra delar av arbetsmarknaden? Vad kan arbetsgivare i offentlig sektor lära sig av industri och tjänstesektor? 

Medverkande:

  • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
  • Agneta Jöhnk, chef avd. arbetsgivarpolitik SKL
  • Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd SLL
  • Helen Curry, VD Encia hälsomottagningar
  • Jacob Lundberg, VD Adecco
  • Elin Hultman, VVD Industrikompetens
  • Eva Domanders, ordf. Bemanningsföretagen, VD Rent a Doctor Rent a Nurse
  • Linda Nordlund, moderator