Inhyrda medarbetare är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård, visar sammanställningar av statistik från SKL, landsting och bemanningsföretag. Samtidigt finns det utmaningar som kräver långsiktig samverkan mellan bransch och offentlig sektor, menar Bemanningsföretagens ordförande Eva Domanders i en kommentar.

Att hyra in läkare och sjuksköterskor är ett kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla vård.  Det visar en ny rapport där Bemanningsföretagen låtit analysera statistik från SKL, landsting och medlemsföretag. Sammanställningen visar att inom ramen för landstingens upphandlingar får landstingen tillgång till prisvärda och prispressade tjänster. Timkostnaden för en inhyrd läkare ligger bara runt 200 kronor över den för en fastanställd, samtidigt som inhyrda i regel träffar betydligt fler patienter. Bemanningsföretagens senaste kvartalsrapport visar samtidigt att inhyrningen av medarbetare inom hälso- och sjukvård ökat med 31 procent under det senaste året.  

– Sjukhussängar står tomma, operationer ställs in och vårdcentraler kan inte ta emot patienterna. Kompetensbristen inom vården är akut på många håll i landet. Dels har vårdbehovet varit större än vad landstingen planerat för senaste året, dels har många medarbetare tröttnat på landstinget som arbetsgivare, kommenterar Eva Domanders som till vardags är vd på Rent a Doctor.

Bristen på kompetens har påverkat även bemanningsföretag, som fått svårare att leverera till upphandlade priser under senaste året.

– Marknadspriset på läkare och sjuksköterskor har gått upp och vi behöver utveckla upphandlingsverktygen för att hantera det. Vi kan visserligen se att även landstingens akuta inköp utanför ramavtalen är kostnadseffektiva, men vi tycker inte att det är en bra marknad när en så stor andel köps utanför avtal som skett under det senaste året. Vi ser också att landstingen köper alltmer av icke-auktoriserade företag som ibland inte är seriösa och det är problematiskt, säger Eva Domanders.

Bemanningsföretagen försöker uppmuntra leverantörsdialog med SKL och landstingen för att få till stånd bättre och mer långsiktiga upphandlingar på vårdområdet.

– Samarbete är den enda vägen framåt. Våra medlemmar vill bidra till att lösa vårdens problem. Om vi för dialog kan landstingen få till stånd bättre upphandlingar som ger dem mer förutsägbarhet och stabilitet i vården.

Eva Domanders påpekar också att företagen kan bistå i att utveckla landstingen som arbetsgivare och hjälpa till med den långsiktiga resursplaneringen.

– Kompetensbrist kräver att man arbetar långsiktigt för att locka fler till branschen, att man erbjuder flexibilitet och egenmakt och att man använder specialistkompetensen effektivt. Där skulle landstingen både behöva anlita fler experter och utveckla sitt eget HR-arbete. Även företagen som kan hjälpa dem med detta organiserar vi. Våra företag vill vara en del av lösningen - inte problemet, avslutar Eva Domanders.