Almedalen 5 juli: Hur ställer vi om Sverige?

Den pågående diskussionen om Arbetsförmedlingens uppdrag visar att vi behöver tänka om för att få så många som möjligt att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Hur kan vi snabbt och effektivt få de personer som står längst från arbetsmarknaden till jobb? Se vår seminarium kl 11:00

Vi gör det varje dag (pdf)
Inlaga - Arbetsförmedlingen

Vad krävs det för att vi gemensamt ska få så många av dem som står längst från arbetsmarknaden att gå från bidrag och stöd till lön och egen försörjning? Situationen med ca 4 procent hög arbetslöshet inom den svenska arbetskraften och cirka 16 procent hög arbetslöshet inom den nyanlända arbetskraften är ohållbar. Tillsammans är det cirka 400 000 personer som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare inom hela arbetsmarknaden har skriande behov av kompetens. Vad krävs av Arbetsförmedlingen, vilken roll ska myndigheten ha och hur tar vi bäst tillvara på den expertis, närhet till företagen och arbetsmarknaden som aktörerna inom matchning, bemanning, omställning och rekrytering har? Hur ser vi till att få fler i arbete så vi kan både stimulera tillväxten och möjliggöra så fler kommer till sin rätt i samhället?

Medverkande:

  • Lars Calmfors, professor internationell ekonomi IIES
  • Sven-Olov Daunfelt, professor i nationalekonomi
  • Jennie Nilsson (S), Ordförande näringsutskottet
  • Mathias Wahlsten, Chef tjänster och program, Arbetsförmedlingen

  • Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

  • Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCE
  • Monica Längbo, HR-Direktör ManpowerGroup
  • Linda Nordlund, moderator