Försvarmaktsrådets konferens 28 mars

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
- Meritvärde och validering

Läs om hela programmet här