Med anledning av avtalsrörelsen

Tillsammans kan vi skapa en starkare arbetsmarknad

I en värld där vi inte längre kan tala om förutsägbara konjunkturcykler eller hur arbetsmarknaden kommer att se ut om tio eller ens fem år behöver vi tillsammans skapa, utveckla och bevara arbetstillfällen. Megatrender som robotisering, automatisering, globalisering och specialisering kommer leda till att vissa jobb försvinner medan nya skapas. Till det ser vi att den globala konkurrensen hårdnar och att många branscher drabbas av den påtagliga kompetensbristen. Oförutsägbar migration är en annan del av den nya vardagen. På denna alltmer snabbrörliga arbetsmarknad vill bemanningsbranschen fortsätta skapa, utveckla och bevara arbetstillfällen under de trygga villkor som tillämpas i Sverige.

-        Vi ser att uppdragen blir allt mer omfattande och att globala kundföretag nu vänder sig till globala bemanningsföretag inför en eventuell etablering eller affär i landet. Branschen står även för mycket mer än den traditionella inhyrningen. I dag kan bemanningsföretaget fungera som spindeln i kundens leverantörsnätverk och driva en högt specialiserad tjänst där kunden får tillgång till bemanningsföretagets alla system och processer, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör Bemanningsföretagen. 

Bemanningsbranschen har bevisad förmåga att fungera som vägen in på arbetsmarknaden för dem som står långt utanför. Den kompetensen vill branschen ställa till förfogande när behovet av arbetsmarknadsintegration nu växer med det ökade flyktingmottagandet.

-       Bemanningsbranschen är en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden, fullt integrerad i den svenska modellen. Den garanterar arbetsgivare väl fungerande verksamhet samtidigt som den skapar fler arbetstillfällen. Till exempel anställer bemanningsbranschen nästan dubbelt så många utlandsfödda som övriga arbetsmarknaden totalt. Med underlättande reformer som moderna kollektivavtal kan den siffran förstärkas, säger Ann-Kari Edenius. 

Bemanningsbranschens är en sedan lång tid tillbaka en etablerad samarbetspartner till industrin. Branschens expertis stödjer företagen med rekrytering, bemanning, omställning och utbildning och är på så sätt en avgörande aktör för att fler företag ska bibehålla och utveckla sina affärer.

Branschens förmåga att hitta kompetens inom bristyrken bidrar även till att arbetsgivare prövar personer eller profiler man inte tänkt sig från början. Bemanningsbranschen är en professionell matchningsaktör som gör det möjligt att skapa arbetstillfällen som annars inte skulle finnas. Något som bidrar till fler arbetade timmar i ekonomin samtidigt som fler människor kommer till sin rätt.

På så sätt stärker bemanningsbranschen individen, företagandet och samhället i stort.