Bemanningsföretagen kommer att vara på plats i Almedalen för att lyfta branschens viktiga frågor. Vi arbetar under rubriken Future of Work och tillsammans med Almega kommer vi finnas på Hästgatan 10.

Almegas sommarmingel
söndagen den 2 juli, kl 17:00 -19:00

Välkomna till mingel på Innergården Hästgatan 10

Bemanningsföretagens egna seminarier
3, 4 och 5 juli alltid mellan kl 11:00-12:00

Efter varje seminarium serveras lunch med goda möjligheter till mingel. Utöver nedan seminarier har Bemanningsföretagen ett medlemsevent läs mer här

Måndagen den 3 juli: Future of Work – vad innebär framtidens arbetssätt för individen, arbetsgivaren och samhället?

Future of  Work - trendrapport 
Annmarie Muntz Furure of work -presentation

Framtidens arbetssätt är redan här och förändringen går snabbt. Hur påverkas vi av de strukturella förändringar inom arbetslivet: teknik, demografi, globalisering, nya produktionsmönster, ökningen av efterfrågeekonomin, men också människors nya förväntningar när det gäller jobb och karriär?

World Employment Confederation (WEC) har låtit analysera utvecklingen av anställningar och arbetsmarknader jorden runt. Resultatet skildras i ett white paper med megatrender och beskrivningar av reformbehov. Under seminariet diskuterar vi de slutsatser som dragits i samband med analysen. Vilka krav ställer trenderna och reformbehoven på svenska avtal, lagar och regleringar? Vad krävs för att vi ska klara av att förändra arbetsmarknaden och våra arbetssätt så vi kan säkra kompetens, tillväxt och utveckling?

Medverkande:

 • Annemarie Muntz, ordförande WEC, Global director Public Affairs Randstad
 • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Lisa Pelling, utredningschef tankesmedjan Arena Idé
 • Siri Steijer, arbetsmarknadsfrågor Timbro
 • Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
 • Philip Botström, förbundsordförande SSU  
 • Linda Nordlund, moderator
   

Tisdag 4 juli Rätt rekrytering - vem kan hjälpa offentlig sektor? 

Fakta om vårdbemanning 2017

Kommuner och landsting kämpar med att attrahera och behålla motiverade och kompetenta medarbetare. Samtidigt finns det experter på kompetensförsörjning som sällan anlitas av offentlig sektor. Hur kan arbetet med kompetensförsörjning utvecklas och varför är inte experterna med i arbetet? 

Dagens kompetensbrist drabbar både offentliga och privata arbetsgivare. Svårigheterna utgör hinder för tillväxten i samhället men är också ett problem för att bibehålla den välfärd vi förväntar oss. Ett tydligt exempel är vården. Men till skillnad från industrin och tjänstesektorn så är väljer vården bort hjälpen som experter inom området kan bistå med. Vad krävs det för att offentlig sektor ska ta steget mot en långsiktig och modern kompetensförsörjning för att bibehålla och utveckla framtidens välfärd? Vilka lösningar används på andra delar av arbetsmarknaden? Vad kan arbetsgivare i offentlig sektor lära sig av industri och tjänstesektor? 

Medverkande:

 • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Agneta Jöhnk, chef avd. arbetsgivarpolitik SKL
 • Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd SLL
 • Helen Curry, VD Encia hälsomottagningar
 • Jacob Lundberg, VD Adecco
 • Elin Hultman, VVD Industrikompetens
 • Eva Domanders, ordf. Bemanningsföretagen, VD Rent a Doctor Rent a Nurse
 • Linda Nordlund, moderator
   

Onsdag den 5 juli: Hur ställer vi om Sverige?

Vi gör det varje dag - broschyr
Bemanningsföretagens inlaga, Arbetsförmedlingens framtida uppdrag

Den pågående diskussionen om Arbetsförmedlingens uppdrag visar att vi behöver tänka om för att få så många som möjligt att gå från stöd och bidrag till lön och egen försörjning. Hur kan vi snabbt och effektivt få de personer som står längst från arbetsmarknaden till jobb?

Vad krävs det för att vi gemensamt ska få så många av dem som står längst från arbetsmarknaden att gå från bidrag och stöd till lön och egen försörjning? Situationen med ca 4 procent hög arbetslöshet inom den svenska arbetskraften och cirka 16 procent hög arbetslöshet inom den nyanlända arbetskraften är ohållbar. Tillsammans är det cirka 400 000 personer som står utanför arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare inom hela arbetsmarknaden har skriande behov av kompetens. Vad krävs av Arbetsförmedlingen, vilken roll ska myndigheten ha och hur tar vi bäst tillvara på den expertis, närhet till företagen och arbetsmarknaden som aktörerna inom matchning, bemanning, omställning och rekrytering har? Hur ser vi till att få fler i arbete så vi kan både stimulera tillväxten och möjliggöra så fler kommer till sin rätt i samhället?

Medverkande:

 • Lars Calmfors, professor internationell ekonomi IIES
 • Sven-Olov Daunfelt, professor i nationalekonomi
 • Jennie Nilsson (S), Ordförande näringsutskottet
 • Mathias Wahlsten, Chef tjänster och program, Arbetsförmedlingen

 • Ann-Kari Edenius, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

 • Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCE
 • Monica Längbo, HR-Direktör ManpowerGroup
 • Linda Nordlund, moderator