Varmt välkommen, Ann-Kari Edenius

Bemanningsföretagens nya förbundsdirektör är installerad.

Sommaren är inte riktigt över men Bemanningsföretagens kansli är i full gång. Vår nya förbundsdirektör Ann-Kari Edenius är på plats och har redan fullt upp. En kort kommentar från Ann-Kari:

- Bemanning är en bransch där man med moderna verktyg och metoder sätter människor i arbete. Jag ska arbeta för att stärka bemanningsbranschen och därmed underlätta matchningen på arbetsmarknaden så att fler människor kommer till sin rätt och att företagen hittar den kompetens de söker.

- Kompetensförsörjning är det största hindret för svenska företag att växa, och så har det varit länge. Samtidigt finns ett stort utanförskap i Sverige, där många människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi vet att branschen är mycket viktig för dessa människor – ofta är det vägen in på arbetsmarknaden. Det finns utrymme för branschen med företag som jobbar med såväl bemanning, rekrytering och omställning att växa och utvecklas vidare och på så vis bidra till såväl ekonomisk tillväxt som integration.