Ordningsmannen på arbetsmarknaden

Bemanningsbranschen är inte upphov till det fluktuerande arbetskraftsbehovet. Historiskt sett har till exempel höstskörden skapat ett förändrat behov av hjälpande händer – man skördar ju inte vete året runt.

Skillnaden idag är att det finns en reglerad bransch som anställer dem som tidigare flög som rön för vinden mellan de olika arbetstillfällena. Bemanningsbranschen är ordningsmannen i en potentiell vilda västern på arbetsmarknaden.

Läs hela inlägget på bloggen Sanning om bemanning