Bemanningsföretagen söker förbundsdirektör


Bemanningsföretagen söker en ny förbundsdirektör med uppdrag att vidareutveckla en mycket aktiv medlemsorganisation. Att vara bemanningsbranschens starka röst i opinionen är en självklar del av rollen. Under din ledning visar du på medlemsföretagen som en trygg, starkt inkluderande jobb- och affärsskapande nyckelfaktor i svenskt näringsliv.  Förutom opinionsbildning är avtals- och arbetsmarknadsfrågor centrala ansvarsområden i detta spännande uppdrag från styrelsen och medlemsföretag.

Läs mer i annonsen