Seminarium om matchning i teorin och matchning i praktiken

Kompetensbristen är ett stort problem för Sverige. Såväl privata företag som arbetsgivare i offentlig sektor har svårt att hitta rätt kompetens. Det hämmar särskilt den viktiga tjänstesektorn. Trots detta är förståelsen låg för vad matchning är och vad som krävs för en framgångsrik matchningsprocess.

 Almega och Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, som länge forskat om hur matchningen kan förbättras, bjuder nu in till ett samarrangerat eftermiddagsseminarium. Tillsammans med företrädare för bland andra Bemanningsföretagen och IT&Telekomföretagen inom Almega vill vi öka förståelsen för vad matchning är, vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att företag framåt ska kunna möta den påtagliga kompetensbristen.

Seminariet visas här fr om 20 dec 

 

Medverkande:
Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet
Angelez Bermudez Svankvist, Migrationsverket
Anders Gawell, Arbetsförmedlingen
Nils Karlson, docent och VD Ratio
Martin Korpi, ekonomie doktor på Ratio och Södertörns högskola
Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCe
Jonas Olsson, VP 3GNS AB

Datum: 19 december
Tid: 14.00-15.30
Plats: Almega Sturegatan 11, lokal Falsterbo

Föranmälan krävs. För mer information kontakta mathias.landefjord@almega.se