Debatt: Långa uppdrag avgörande för bemanningsföretagen

Förbundsdirektör Henrik Bäckström replikerar på en debattartikel av IF Metalls Anders Ferbe och Robert Fredriksson. Möjligheten till långa kunduppdrag möjliggör långa anställningsförhållanden, skriver Bäckström bland annat.

IF Metall påstår att "Bemanningsanställda får de enklaste uppgifterna". Detta stämmer inte.

Med förvåningens finger i häpnadens mun, läser jag debattinlägget av IF Metalls ordförande Anders Ferbe och ordförande i Mälardalen Robert Fredriksson (25/3).

Sedan bemanningsavtalet med IF Metall tecknades år 2000 har fasta heltidsjobb varit ledstjärnan. Möjligheterna för bemanningsföretag att anställda på deltid och visstid är i avtalet de mest restriktiva på hela arbetsmarknaden. Därtill medför löneavtalet inte bara att den bemanningsanställde följer snittlönen hos kund, utan också en garantilön baserad per timme för icke-arbetad tid. I många internationella sammanhang har IF Metall fört fram att vårt svenska bemanningsavtal är i världsklass. Ja, och även det dyraste.

Jag får ofta frågan, såväl i Sverige som i internationella sammanhang, hur är det möjligt för bemanningsföretag att överhuvudtaget överleva under ett dylikt regelverk? Ja, under vilka omständigheter är det möjligt med inhyrning inom industrin till de oerhört höga kostnadsnivåer som dagens avtal innebär? Eller som Ferbe och Fredriksson själva skriver – till en ökad kostnad på 30 procent jämfört med att industriföretaget anställer själv.

Svaret är: med långa kunduppdrag och med den vida arbetsskyldigheten på alla avtalsområden inom LO som bemanningsavtalet innebär går det att få ihop kalkylen. Detta är grunden för dagens väl fungerande bemanningsverksamhet.

IF Metall påstår att "Bemanningsanställda får de enklaste uppgifterna". Detta stämmer inte. För det första är det så att andelen enkla jobb inom svensk industri är försvinnande liten överlag, främst för att de är utprisade från andra länder. Sverige har en hög kostnadsnivå, vilket gör att de enklare jobben lämnat landet.

Jobben som inhyrd hos industriföretagen är ofta komplexa och innebär upplärningstider på upp till sex månader innan den inhyrde är inne i jobbet. Varför? Jo, just för att andelen enkla jobb inom svensk industri är försvinnande liten. Till det kommer att ingen kund betalar dagens inhyrningskostnad för enkla jobb ens om de skulle finnas. Bemanningsföretag är på grund av dagens avtal totalt utprisade från den internationellt sett lilla andel enkla jobb som finns i Sverige.

Nu verkar IF Metall överväga en stor kursändring där bemanningsbranschen och dess anställda ska marginaliseras till korta uppdrag. Uppdragslängden och anställningar och dess längd hänger ihop som ler och långhalm. Möjligheten till långa kunduppdrag möjliggör långa anställningsförhållanden. Är normen korta uppdrag blir följden naturligtvis korta anställningar. Precis på samma vis som det är ute i Europa där uppdragsanställningar är normen.

Detta är ett stort steg bakåt för en bransch som länge skapat riktiga och långsiktiga jobb.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Läs debattartikeln på ekuriren.se