Bemanningsföretagens integrationsrapport

Våra medlemmar besitter via sina specialistkompetenser inom bemanning, rekrytering och omställning en ojämförbar kännedom om svensk arbetsmarknad som gör dem bäst kvalificerade att lösa den uppgiften. Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete. Vi har tre viktiga förslag som skulle underlätta jobbet för företagen - och nyanlända.

Rapporten "Vi gör det varje dag - sätter folk i arbete"

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete? Vad fungerar? Vilka verktyg saknas? Vilka slutsatser går att dra? Hur ser framtiden ut?

Sysselsättning är avgörande för framgångsrik integration. Men tröskeln in på arbetsmarknaden kan vara hög – särskilt för nyanlända.

Bemanningsbranschens uppgift är att matcha rätt person med rätt jobb. Att integrera utrikes födda på arbetsmarknaden är vår vardag.

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda ska komma i arbete? Vad fungerar? Vilka verktyg saknas? Vilka slutsatser går att dra? Hur ser framtiden ut?

Idag presenteras rapporten "Vi gör det varje dag - sätter folk i arbete". Ladda ned den här