Integrationsavtal biljetten till sysselsättning för utlandsfödda

Steget in på arbetsmarknaden kan för många te sig långt och svårt. Bemanningsbranschen har en väl dokumenterad förmåga att lösa problemet.. Med rätt förutsättningar skulle resultatet kunna vara ännu bättre, vilket individer, företag och hela samhället skulle vinna på, speciellt när många människor nu flyr till Sverige.

Bemanningsbranschen är i sig ett snabbspår med infrastrukturen färdig och beprövad, men möjligheterna för fler biljetter till resan in på arbetsmarknaden finns. Läs mer här