De första rekryteringsföretagen är auktoriserade

De första auktorisationerna för rekryteringsföretag utfärdades den första oktober i år. Auktorisation för rekryteringsföretag är det tredje steget i Bemanningsföretagens uppbyggnad av auktorisationer för branschen som pågått sedan 2007.

Bemanningsföretagens nya logo/symbol för Auktoriserat rekryteringsföretag
Bemanningsföretagens nya logo/symbol för Auktoriserat rekryteringsföretag

Rekryteringsuppdrag har blivit en allt viktigare del av våra medlemsföretags verksamhet. Auktorisationen säkerställer att rekryteringsföretagen är seriösa företag som uppfyller högt ställda krav på affärsmässighet och processer. Auktorisationen innebär en trygghet för uppdragsgivare, kandidater och medarbetare.

För att bli ett auktoriserat rekryteringsföretag krävs det bland annat att företaget redovisar referensfall, är ekonomiskt skötsamt och har ett system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning.

Alla medlemsföretag i Bemanningsföretagen granskas en gång om året. Granskningen sker i den partssammansatta auktorisationsnämnden och beslut om auktorisation och medlemskap tas i Bemanningsföretagens styrelse. Företag som vid den årliga granskningen inte uppfyller villkoren får inte vara kvar som medlem och förlorar auktorisationen. Auktorisationsnämnden leds av Erik Åsbrink. I nämnden ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO, Unionen och Akademikerförbunden.

Mer information om de första 85 auktoriserade rekryteringsföretagen finns på Bemanningsföretagens hemsida: www.bemanningsforetagen.se

För att kandidater och uppdragsgivare ska kunna göra trygga val kommer Bemanningsföretagen att göra auktoriserade rekryteringsföretag sökbara på www.tryggbemanning.se. Här finns också information om vilka krav auktorisationen ställer och hur kvalitetskontrollen görs.

Pressmeddelande: De första rekryteringsföretagen är auktoriserade (pdf)

För ytterligare information:
Ann-Kari Edenius
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
070 992 49 20
ann-kari.edenius@almega.se