Därför är bemanningsbranschen oumbärlig för nyanländas jobbchanser

Bemanningsföretagen har tecknat ett nytt avtal med de 14 förbunden inom LO. Som en följd av det nya avtalet kommer parterna nu att träffa regeringen för att ytterligare konkretisera hur branschen kan underlätta för nyanlända att komma i arbete inom ramen för regeringens snabbspår.

Läs Henrik Bäckströms blogginlägg om varför bemanningsbranschen är oumbärlig för nyanländas jobbchanser