Återbetalning av branschavgift 2016

Bemanningsföretagens branschorganisation gör i år ett överskott och vi väljer att återbetala överskottet till medlemmarna.

Anledningen till överskottet är bland annat att vi fått fler medlemmar under året än förutsett vilket resulterat i 572 medlemmar. Ökade intäkter samverkar med lägre kostnader – kansliet har haft flera vakanser under året och en lägre verksamhet än normalt. Vi återbetalar därför en del av branschavgiften för 2016.

Denna vecka kommer ett mejl gå ut till alla medlemmar med detaljer om återbetalningsprocessen.

Ann-Kari Edenius,  förbundsdirektör