Arbetsmarknaden möter delningsekonomin

Tre relativt nya begrepp är centrala i arbetslivsdiskussionen just idag: Sharing economy, on-demand economy och gig economy. Dessa tre former för ekonomisk aktivitet skiljer sig åt, men har också mycket gemensamt. Och de för med sig förändringar var helst de drar fram.

Läs mer i detta blogginlägg