5 tips för lyckad introduktion vid inhyrning

En bra introduktion gör att din nya medarbetare känner sig välkommen på arbetsplatsen och kan komma igång snabbare. Här följer fem tips för lyckad introduktion.

1.Ha ett introduktionsprogram - det är viktigt att få med den inhyrde genast!

2.Gå igenom arbetsmiljön, kund- och bemanningsföretaget delar på ansvaret - information om en app med checklistor hitta du här

3.Lyssna på den inhyrde, denne har inte jobbat med dina uppgifter men säkerligen i en mängd andra företag – dra nytta av möjligheterna för kompetensöverföring!

4.Stäm av och kom med feedback – det är svårt att göra rätt om en inte vet att en gör fel!

5.Var beredd på att det är annorlunda än att anställa med sikte på lång anställning - läs mer här om hur det funkar att hyra in personal.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen