Vårdbemanning nödvändig säger yrkesverksamma sjuksköterskor

Mer än hälften av landets aktiva sjuksköterskor anser att bemanningsföretag är nödvändiga för att vårdverksamhet ska kunna bedrivas. Det visar en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomfört bland slumpmässigt utvalda yrkesverksamma sjuksköterskor.

Läs hela nyheten här