Vårdbemanning leder till välfärdsöverskott

I ett blogginlägg fördjupar Henrik Bäckström gårdagens diskussion i SR:s Studio Ett om bemanningsföretagens bidrag till den svenska vården.

Blogginlägget, som du kan läsa här, innehåller en analys av ekonomiska och personella förutsättningar för kommuner och landsting, samt hur arbetsmarknaden negativt påverkas av en dominerande aktör – landsting och kommuner.