Studie visar: fungerande intensivvård kräver hyrpersonal

En unik studie utförd av Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad, och Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap konstaterar att inhyrd och ordinarie personal ser varandra som en förutsättning för att intensivvården ska fungera.

Läs mer i ett blogginlägg av Henrik Bäckström.