Sociala avgifter för unga kommer att ändras den 1 augusti

Riksdagen har fattat beslut om att reduktionen av sociala avgifter för unga kommer att begränsas från och med den 1 augusti 2015 för att sedan tas bort den 1 juli 2016

De sociala avgifterna blir därmed:

  Vid årets ingång ej
fyllt 23 år
Vid årets ingång ej
fyllt 25 år
Vid årets ingång ej
fyllt 26 år
Fr.o.m 2015-08-01 25,46% 25,46% Ingen reduktion
Fr.o.m 2016-07-01 Ingen reduktion Ingen reduktion Ingen reduktion

För ytterligare information hänvisas till Arbetsgivarguiden