Så kan regeringen underlätta arbetsmarknadsetablering för nyanlända

För utlandsfödda nås arbetsmarknadens innanförskap effektivast via bemanningsbranschen. Nu behöver regeringen visa vad den vill bidra med för att underlätta.

Läs mer i ett blogginlägg av Henrik Bäckström.