Så höjde bemanning japanska kvinnors yrkesstatus

Oavsett vilken typ att av jobb kvinnor utförde i 1970-talets Japan sågs de som assistenter, och kvinnorna behövde också tillåtelse från sina män för att jobba.