Prestigefyllt pris till bemanningsbranschens arbetsmiljöapp

Svenska Publishing-priset för användbarhet har tillfallit Prevent som på initiativ från Bemanningsföretagen tagit fram appen Checklistor för arbetsmiljö.

Motiveringen lyder ”För en fokuserad, väl genomförd app som underlättar för målgruppen”. Läs Henrik Bäckströms kommentarer till priset här