När verkligheten förändras måste kartan hänga med

Under i ett seminarium kring framtidens industri där representanter för såväl fack, arbetsgivare som staten deltog var det några punkter som var speciellt intressanta att ta med sig i fortsatta diskussioner kring industriell utveckling.

Läs Henrik Bäckströms blogginlägg där han utvecklar funderingarna.