Konsultkarriär lockar socionomer

Framtidens Karriär – Socionom har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma socionomer i Sverige län. Den visar att hela 33 procent av landets socionomer har funderat på att bli konsult via ett bemanningsföretag.

Läs hela blogginlägget där Henrik Bäckström förklarar varför socionomyrket vinner på konsultintresset.